חדר מערכת  

  ז 

  ח 

  ט 

  י 

  יא 

  יב 

   חדר בחינות  

לוח מודעות חדר מערכת

שינויים ליום שישי ה-27.4.18:

יא-5 מתחילים בשעה 08:55 ובשעה שניה עם יהודית גנון.

ט-1 סופי מתחילים בשעה 09:55

ז-5 מתחילים בשעה 08:55 ובשעה שניה לומדים כרגיל

ח-4 מתחילים בשעה 08:55 ולומדים בשעה שניה עם דורית במקום שעה רביעית ז 

 ח 

 ט 

 י 

 יא 

 יב