חדר מערכת  

  ז 

  ח 

  ט 

  י 

  יא 

  יב 

   חדר בחינות  

לוח מודעות חדר מערכת

 ז 

 ח 

 ט 

 י 

 יא 

 יב