תוכנית עבודה תשס"ח במגמת ניהול עסקי – (התמחות חשבונאות)

                                     

                                     היעד: הגדלת מספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות.

 

                                     תאור הדרכים להשגת היעד:

 

  דף הבית | תוכניות עבודה

תאור הפעילות – תלמידים

אוכלוסית היעד

לו"ז לביצוע

תפוקות מצופות

הרחבת מספר התלמידים הבוחרים במקצוע במסגרת מקצועות הבחירה, הצגתו בפניהם והעלאת יתרונותיו.

תלמידי כיתות ט

אפריל מאי תשס"ח (2008 )

בהיבט הפדגוגי / לימודי:

הישגים לימודיים:

·         כל תלמידי קבוצות ההגברה יסיימו לימודיהם עם ציון חיובי במקצוע

·         כל תלמידי קבוצות ההגברה ייגשו בסוף שנה"ל לבחינת הבגרות במקצוע (מניעת פרישה)

·         הצלחה מלאה של כלל תלמידי ההגברות בבחינות הבגרות.

      צמצום פערים וקידום אוכלוסיות חלשות: מב"ר, אומץ, ב1

 

איתור תלמידים חלשים ומתקשים ומתן מערך תומך ומסייע במסגרת קבועה בשעות אחה"צ. (מניעת פרישה מקבוצות ההגברה)

מב"ר, אומץ, ב1

כל שנת הלימודים תשס"ח

 

 

 

 

 

 

תאור הפעילות – מורים

אוכלוסית היעד

לו"ז לביצוע

תפוקות מצופות

שיתוף חברי הצוות המקצועי בתהליך בחירת ההגברות

מורי המקצוע

אפריל – מאי

בהיבט ארגוני / ניהולי:

·         קיום ישיבת צוות מקצועית, מסודרת ועקביות.

קביעת ישיבת צוות מקצועית קבועה אחת לשבוע בדיון בבעיות המתעוררות והצגת פתרונות אפשריים

כנ"ל

כל שנת הלימודים

 

פיתוח ובניית יחידות לימוד עפ"י תוכנית לימודים חדשה ואחידה בכל קבוצות הלימוד. (ההגברה)

כנ"ל

כל שנת הלימודים

 

 

בניית מערך שיעורי העזר (הסיוע לתלמידים המתקשים) ביום הקבוע אחה"צ וסבב המורים

כנ"ל

כל שנת הלמודים

 

 

                                     היעד: טיפוח מורה לומד מנחה וחבר בצוות המגוון דרכי עבודתו ומשלב טכנולוגיות תקשוב שונות

                                     

                                     תאור הדרכים להשגת היעד:

 

תאור הפעילות - תלמידים

אוכלוסית היעד

לו"ז לביצוע

תפוקות מצופות

תשומות (אמצעים)

הגשת עבודת גמר בחשבונות ממוחשבת תוך שימוש באתרי מידע מתחום הכספים, הכלכלה והמשק

ב1- מב"ר

 

 

עד חופשת הפסח

השלמת פרויקטים ממוחשבים ושליחתם למשרד החינוך.

·         בניית חדר לימוד יעודי לתלמידי המגמה + ריהוט

·         20 עמדות מחשב + מדפסות

·         תוכנת מנהל

 

* הצטיידות החדר הינה חובה כוון שכל קבוצות ההגברה מחויבות בפרויקטים ממוחשבים !

יישום החומר העיוני הנלמד בעבודת הפרוייקט ושימוש בתוכנת חשבונות בצורה "חכמה" (בניית סוג תנועה), התאמת בנקים + ספקים ממוחשבת, ניהול מלאי

כנ"ל

 

כנ"ל

 

 

תאור הפעילות – מורים

אוכלוסית היעד

לו"ז לביצוע

תפוקות מצופות

תשומות (אמצעים)

השתלמויות שונות בנוגע לשינויים בהגשת פרויקטים ממוחשבים

מורי המגמה

שנת הלימודים

 

 

פיתוח תוכנית לימודים בית ספרית להנחיית תלמידים בהכנת עבודות גמר (פרויקטים) והנחית המורה החדש יונתן

כנ"ל

כנ"ל

 

 

השתלמות באינטרנט למורי הצוות והכרת אתרים כלכליים וחשבונאים

כנ"ל

כנ"ל

 

 

מוריי הצוות השתלמו בתוכנות חשבונאיות נוספות (מעבר לחשבשבת) כמו מנהל ופריוריטי.

כנ"ל

כנ"ל

 

 

 

                                    היעד: טיפוח חדרי לימוד יעודיים

                                    תאור הדרכים להשגת היעד:

בהיבט החברתי:

תלמידים הלומדים במסגרת כיתות לבחינת בגרות, אשר לומדים בחדרי כיתות מושקעים, הופכים לשותפים אמיתיים ומשפרים

יחסם ללימודיהם, למורים, לעמיתיהם ואל מסגרת ביה"ס. האלימות פוחתת והמוגנות גוברת.

 

בהיבט הלימודי:

יש לשאוף לסביבה לימודית משתנה , חדר לימוד ייעודי לתלמידי ההגברה מצויד במערכת מחשוב חדישה ומתאימה לתוכנות

חדישות. (ראה יעד קודם).

 

 

 

היעד: הבאת התלמידים להכרת המקצוע בשטח

 

סיורים לימודיים: תכנון וביצוע של 2 סיורים לימודיים במפעלים יצרניים (קוקה קולה), ובמוסד פיננסי (בנקים/בורסה).