חידון חגי תשרי    
חזרה לדף הבית   תיכון רוגוזין קרית גת כתבה וערכה נטע פאר
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש השביעי של השנה.
החודש השני של השנה.
החודש השנים עשר.
החודש הראשון של השנה.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
בקשת סליחה מחבר.
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
כל התשובות נכונות.
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
תקיעה, תרועה, שברים.
שברים, תקיעה, תרועה.
תקיעה, שברים, תרועה.
תרועה, שברים, תקיעה.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
כל התשובות נכונות.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
פיוט הנאמר לאחר תפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
פיוטים ומזמורים לשבת.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
ארץ ישראל וצמחייתה.
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
כל התשובות נכונות.
היום האחרון של חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.