חידון חגי תשרי    
חזרה לדף הבית   תיכון רוגוזין קרית גת כתבה וערכה נטע פאר
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש הראשון של השנה.
החודש השני של השנה.
החודש השביעי של השנה.
החודש השנים עשר.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
בקשת סליחה מחבר.
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
כל התשובות נכונות.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
תקיעה, שברים, תרועה.
תרועה, שברים, תקיעה.
שברים, תקיעה, תרועה.
תקיעה, תרועה, שברים.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
כל התשובות נכונות.
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
פיוטים ומזמורים לשבת.
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
פיוט הנאמר לאחר תפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
ארץ ישראל וצמחייתה.
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
היום האחרון של חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
כל התשובות נכונות.
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.