חידון חגי תשרי    
חזרה לדף הבית   תיכון רוגוזין קרית גת כתבה וערכה נטע פאר
שאלה 1
חודש תשרי על פי המקרא הוא:
החודש הראשון של השנה.
החודש השנים עשר.
החודש השביעי של השנה.
החודש השני של השנה.
שאלה 2
משמעות המושג "סליחות":
שיר שהשתתף בפסטיבל הזמר העברי בשנת 1977 ושרה אותו הזמרת יהודית רביץ.
בקשת סליחה מחבר.
פרקי תפילות ופיוטים שתוכנם בקשה לסליחה, הנאמרים בחודש אלול.
שיר אהבה שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשנת 1938
שאלה 3
מסימני ראש השנה:
ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס, ערבה.
תמרים, שקדים, וכל מיני דברי מתיקה.
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, זית, רימון ודבש.
תפוח בדבש, רימון, ירקות כמו סלק וכרישה, ראש של דג או ראש כבש.
שאלה 4
"תשליך" הוא:
תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקווה מים, ובה בקשה להשליך את העוונות למים.
הלכה של חכמים להתרחץ בנהר בערב ראש השנה.
הלכה של טבילה במקווה להיטהרות לפני יום הכיפורים.
תפילה הנאמרת במוצאי יום כיפורים.
שאלה 5
"כתיבה וחתימה טובה":
מנהג בראש השנה לברך איש את חברו בברכה: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
מנהג של ילדים לחתום בספרי זכרונות.
תפילה הנאמרת ביום כיפורים.
מנהג של שליחת "שנות טובות" לפני ראש השנה.
שאלה 6
מה הכוונה בביטוי: "עברות שבין אדם למקום" ?
עברות שנעשו בכל מקום בארץ ישראל.
עברות שנעשו בין אדם לחברו.
עברות שלא ניתן לכפר עליהם.
עברות שנעשו בין האדם כלפי אלוהיו.
שאלה 7
השופר שימש בעת העתיקה:
בערב שבת היו תוקעים בשופר שש תקיעות כדי להכריז על כניסת השבת.
כל התשובות נכונות.
להכריז על יציאה למלחמה, ולעורר את העם להלחם.
לטקסים, כדי להקהיל את העם למקום הכינוס.
שאלה 8
סדר תקיעת השופר הוא:
שברים, תקיעה, תרועה.
תקיעה, שברים, תרועה.
תרועה, שברים, תקיעה.
תקיעה, תרועה, שברים.
שאלה 9
"בין כסה לעשור" הוא כינוי:
כל התשובות נכונות.
לעשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
לימים המתחילים בא' תשרי ומסתיימים בי' תשרי.
לימים שבין " כסה" - היום בו הירח מכוסה, ולא נראה בשמים, ל"עשור" - ליום העשירי.
שאלה 10
"הימים הנוראים" הוא כינוי:
לימים מראש השנה ועד יום כיפור, שהם על פי ההלכה ימי דין ומשפט.
לימים של חודש אלול בהם נאמרים הסליחות.
לכל הימים של חודש תשרי, שהם ימי תשובה.
למלחמת יום הכיפורים שחל בשנת 1973.
שאלה 11
מהן ה"כפרות"?
אוסף פיוטים ותפילות ליום הכיפורים.
מנהג הנערך לפני יום כיפור, ומטרתו לכפר על העוונות.
ביטוי חיבה השגור בפי האמהות לילדיהן.
תפילה הנאמרת ביום הכיפורים, בו מבקשים כפרה על העוונות.
שאלה 12
תפילת "כל נדרי" היא:
תפילה הנאמרת בימי הסליחות לפני ערב ראש השנה.
תפילה הפותחת את ערב יום הכיפורים, ונאמרת לפני שקיעת החמה.
תפילה הנאמרת ע"י יהודי מאמין בעת שעורך את טקס התשליך.
תפילה הנאמרת כאשר יהודי מאמין מחליט לנדור נדר.
שאלה 13
"ונתנה תוקף" :
פיוטים ומזמורים לשבת.
פיוט הנאמר לאחר תפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים.
תפילה הנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים.
שיר שכתבה והלחינה נעמי שמר.
שאלה 14
מהו ה"מחזור"?
תחילתו של מעגל השנה היהודי בסוף חודש אלול ובו קמים היהודים לסליחות.
ספר תפילות הנפרד מן הסידור, ובו התפילות לראש השנה, ליום הכיפורים, ולשלושת הָרְגָלִים.
חזרה על דברי שליח הציבור בבית הכנסת בערב ראש השנה.
ספר תפילות מיוחד המתחיל את מחזור קריאת התורה בשמחת תורה.
שאלה 15
"תפילת נעילה" היא:
תפילה הפותחת את השנה החדשה ונועלת את קודמתה.
התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים, והיא נועלת את יום זה.
תפילה הנאמרת בשמחת תורה כאשר נועלים את ספרי התורה בארון הקודש.
תפילה הנועלת את אחרון חגי תשרי – שמיני עצרת.
שאלה 16
חוגגים את חג סוכות לזכר:
הסוכות שהקימו העולים לרגל לירושלים.
הישיבה של בני ישראל בסוכות לאחר יציאתם ממצרים.
הסוכות שבנו בני ישראל בעונת האסיף במטעים ובכרמים.
הסוכות שהקימו רועי הצאן בארץ ישראל.
שאלה 17
ארבעת המינים מסמלים את:
העלייה לרגל לבית המקדש בירושלים.
ארבעה טיפוסים בעם ישראל: הטעם משול לעשיית מצוות, והריח למעשים טובים.
ארבע האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.
ארץ ישראל וצמחייתה.
שאלה 18
ה"אושפיזין" הוא כינוי ל:
אבות האומה שעל פי המסורת, מתארחים בסוכה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.
מנהג לעריכת סעודת חג חגיגית בסוכה.
כינוי לארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, המברכים עליהם בסוכה.
ירקות מבושלים כמו: דלעת סלק הנאכלים בערב ראש השנה.
שאלה 19
"שמיני עצרת" הוא:
יום שמחת תורה, בו מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ועורכים שבע הקפות.
היום האחרון של חג הסוכות שנקרא גם שמחת תורה.
יום בו מסיימים לקרוא את התורה, ומתחילים שוב לקרוא בפרשה הראשונה בספר בראשית.
כל התשובות נכונות.
שאלה 20
מה היא שמחת בית השואבה?
חגיגה מיוחדת שנערכה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקשורה לשאיבת מים לנסך.
שמחה שנערכת מידי שנה בישוב בית השואבה באזור ירושלים.
פולחן שנערך בימי בית המקדש בו התיזו מים על העולים לרגל.
שמחה שנערכה בימי חג הסוכות בה מזמינים אורחים לסוכה.