חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
קבוצת שיבולים
אשכול ענבים
כמו אומר, מלשון אמירה
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
16 ימים
33 ימים
49 ימים
51 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
א' בסיון
א' בתשרי
ה' באייר
ו' בסיון.
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג הביכורים
חג השבועות
חג מתן תורה
חג הקציר
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
זהו זמן סיום בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מאכלי חלב
מאכלי בשר
מפרות שבעת המינים
ממתקים
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
כל התשובות נכונות
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
ארון הברית
התלמוד
התורה
שישה סדרי משנה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר המוריה
הר הכרמל
הר נבו
הר סיני
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
מיד לאחר קריעת ים סוף
בזמן בניית המקדש
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
דוד המלך
אליהו הנביא
משה
אברהם אבינו
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת שיר השירים
מגילת רות
מגילת איכה
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
האמא של דוד המלך
הסבתא של אברהם אבינו
הסבתא רבה של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
להתפלל לה' ולומר סליחות
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות לרגל לבית המקדש
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים