חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
כמו אומר, מלשון אמירה
אשכול ענבים
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
קבוצת שיבולים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
49 ימים
33 ימים
51 ימים
16 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
ה' באייר
א' בסיון
א' בתשרי
ו' בסיון.
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג מתן תורה
חג הקציר
חג הביכורים
חג השבועות
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום בציר הענבים
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
ממתקים
מאכלי חלב
מפרות שבעת המינים
מאכלי בשר
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
כל התשובות נכונות
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
התורה
ארון הברית
שישה סדרי משנה
התלמוד
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר הכרמל
הר נבו
הר המוריה
הר סיני
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
מיד לאחר קריעת ים סוף
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
משה
דוד המלך
אברהם אבינו
אליהו הנביא
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת שיר השירים
מגילת אסתר
מגילת איכה
מגילת רות
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא של אברהם אבינו
הסבתא רבה של דוד המלך
האמא של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
להתפלל לה' ולומר סליחות
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים
לעלות לרגל לבית המקדש
לאכול מאכלי חלב ובשר