חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - נטע פאר
שאלה 1
ספירת העומר מתחילה:
ממחרת ליל הסדר ועד ל"ג בעומר
ממחרת ל"ג בעומר ועד שבועות
ממחרת היום השביעי של פסח ועד שבועות
ממחרת ליל הסדר ועד חג השבועות
שאלה 2
מה פירוש המילה "עומר"?
אשכול ענבים
שם של מלך, שחי בתקופת המקרא
כמו אומר, מלשון אמירה
קבוצת שיבולים
שאלה 3
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
33 ימים
49 ימים
16 ימים
51 ימים
שאלה 4
מה מסמלת ספירת העומר?
ספירת העומר מסמלת את התקופה שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא ממגפה
ספירת העומר מסמלת את ימי העלייה לרגל שבין פסח לחג השבועות
ספירת העומר מסמלת את הזמן שבין ראשית הקציר ועד לסיום הקציר
ספירת העומר מסמלת את ימי האבל על חורבן בית המקדש
שאלה 5
מהו התאריך העברי של חג השבועות?
ה' באייר
א' בסיון
א' בתשרי
ו' בסיון.
שאלה 6
לחג השבועות מספר שמות והם:
חג המים, חג הביכורים וחג הקציר
חג מתן תורה, חג בציר וחג המים
חג הקציר, חג הביכורים, וחג מתן תורה
חג האסיף, חג הביכורים וחג מתן תורה
שאלה 7
איזה משמות החג לא מצוין בתורה?
חג מתן תורה
חג הקציר
חג השבועות
חג הביכורים
שאלה 8
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים בגלל המצווה:
לקדיש את ראשית בכורי הצאן והבקר ביום זה
להקדיש את ראשית ביכורי השדה לבית ה' ביום זה
להקדיש את הבן הבכור לבית ה' ביום זה
אף תשובה אינה נכונה
שאלה 9
חג השבועות נקרא גם חג הקציר משום:
זהו זמן תחילת קציר החיטים והשעורים
זהו זמן תחילת בציר הענבים
זהו זמן סיום קציר החיטים והשעורים
זהו זמן סיום בציר הענבים
שאלה 10
בחג השבועות נוהגים לאכול
מפרות שבעת המינים
ממתקים
מאכלי בשר
מאכלי חלב
שאלה 11
מדוע נוהגים לאכול מאכלים אלה?
משום שביום זה משו את משה מן המים והוא רצה לינוק חלב רק מאישה עבריה.
משום שנאמר על ארץ ישראל, שהיא ארץ "זבת חלב ודבש"
חלב בגימטרייה= 40- כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני, שם קיבל את התורה
כל התשובות נכונות
שאלה 12
בחג זה קיבל עם ישראל את:
התורה
ארון הברית
התלמוד
שישה סדרי משנה
שאלה 13
התורה ניתנה לעם ישראל על :
הר המוריה
הר נבו
הר סיני
הר הכרמל
שאלה 14
מתי ניתנה התורה לעם ישראל?
מיד לאחר קריעת ים סוף
בזמן בניית המקדש
כשלושה חודשים אחרי יציאת מצרים
כשלושה חודשים אחרי בניית בית המקדש
שאלה 15
מי היה מנהיג העם כשניתנה התורה לישראל?
אברהם אבינו
אליהו הנביא
משה
דוד המלך
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת אסתר
מגילת איכה
מגילת שיר השירים
מגילת רות
שאלה 17
מדוע קוראים מגילה זו בבית הכנסת?
משום שביום זה חרב בית המקדש, ככתוב במגילת איכה
משום שביום זה מביע עם ישראל בשירה את אהבתו לה', ככתוב בשיר השירים
משום שסיפור המגילה מתרחש בתקופת הקציר, ככתוב במגילת רות
משום שהגורל להשמיד את עם ישראל בימי אחשורוש היה ביום זה, ככתוב במגילת אסתר
שאלה 18
גיבורת סיפור המגילה היתה:
הסבתא של אברהם אבינו
האמא של דוד המלך
הסבתא רבה של משה רבנו
הסבתא רבה של דוד המלך
שאלה 19
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים, שהם:
ראש השנה, סוכות וחג השבועות
פסח, ראש השנה, חג השבועות
יום הכיפורים, חג סוכות, חג שהבועות
פסח, חג השבועות וחג הסוכות
שאלה 20
המצווה המרכזית בשלוש הרגלים הייתה:
לאכול מאכלי חלב ובשר
לעלות לרגל לבית המקדש
להתפלל לה' ולומר סליחות
לעלות להר הבית ברגל שלוש פעמים