מיידאנק

פתאום כמו אגרוף קשה כולנו קיבלנו משמעות לקטעי הקריאה שעלינו להקריא בטקס.

השקט במיידאנק שאוסף רגעים לדומיה נצחית,הר אפר עצום ומאיים בגודלו אך דומם, שותק, הולם נשימה ופתאום אני שומעת את הזעקות הפנימיות של כל אחד מאיתנו-שם נשברת