שביניה

מחנה העבודה בו עבד איש העדות שלנו שלום ויס וסיפר כי משם יצא עם אחיו לצעדת המוות אותה לא שרד אחיו ומת ממחלה.